Oglašavanje

Radio M d.o.o Sarajevo

ID Broj: 4200121880001

PDV broj: 200121880001

Porezni br. 01071205, Br.sub. 1-2294/00 Kantonalni sud Sarajevo

Račun 14130653202118813 BBI d.d. Sarajevo

Adresa: Igmanska b.b. 71320 Vogošća, Sarajevo

marketing@radiom.ba

tel: +387 33 666 882