U RS žene dugovječnije od muškaraca, bolesti krvotoka najčešći uzrok smrti

Žene u bh. entitetu RS, u prosjeku, žive duže od muškaraca oko šest godina.

Podaci entitetskog Zavoda za statistiku pokazuju da je lani očekivano trajanje života za žene iznosilo 79,86, dok je za muškarce bilo 74,59 godina.

Ukupan broj umrlih u tom bh. entitetu u 2018., u odnosu na prethodnu godinu, bio je veći za 0,7 posto.

Prosječna starost umrlog lica u RS je 74,5 godina, a oko polovine umrlih imalo je bolesti sistema krvotoka, dok oko jedne petine umre od malignih tumora.

Statističari navode da na hiljadu živorođenih beba, u prosjeku, umru dvije bebe do godinu dana starosti.

Taj bh. entitet ima jednu od nižih stopa smrtnosti dojenčadi u poređenju s okruženjem i za 2018. godinu iznosi 1,8 posto.

Ukupan broj živorođenih u 2018. godini u odnosu na prethodnu godinu veći je za 2,5 posto.

Prosječna starost majke pri rođenju prvog djeteta u RS je 27,6 godina, te je u odnosu na 2017. povećana za 0,3.

U posljednjem periodu, kada su u pitanju živorođena djeca, posmatrajući prosjek od pet godina, u braku se rađa oko 83 posto djece.

(Cuvajzdravlje.ba)