BiH treba da zaštiti pravo djeteta na čistu, zdravu i održivu sredinu

Komitet za prava djeteta, glavno tijelo Ujedinjenih nacija koje postavlja međunarodne standarde u oblasti prava djeteta, usvojio je dokument kojim se priznaje pravo djeteta na čistu, zdravu i održivu sredinu.

Dokument „Generalni komentar 26 o pravima djeteta i životnoj sredini sa posebnim osvrtom na klimatske promjene“, treba da pomogne vladama širom svijeta da bolje brinu o pravima djeteta i osiguraju da djeca ta prava i ostvare.

U narednom periodu, sve zemlje pa i Bosna i Hercegovina bi trebalo da iskoriste „Komentar 26“ da unaprijede sistem i zaštite pravo djeteta na čistu, zdravu i održivu sredinu, a nedostatak akcije značiće kršenje tog prava.

Ta oblast je nedovoljno prepoznata u bh. zakonodavstvu, te Bosna i Hercegovina mora da učini više kako bi obezbijedila da djeca ostvaruju svoje pravo da rastu i razvijaju se u zdravom i bezbjednom okruženju.

Već sada 2,4 milijarde djece širom svijeta osjećaju posljedice klimatskih promena i njihovo zdravlje, domovi, porodice i budućnost su ugroženi klimatskom krizom.

Istraživanje koje je sprovela međunarodna organizacija Save the Children pokazuje da će, ako se pristup klimatskoj krizi ne promijeni, današnja djeca živjeti u svijetu u kojem će biti dva puta više suša, skoro tri puta više poplava, i tri puta više propalih usjeva nego u vrijeme njihovih baka i djedova. Očekuje se da će se broj šumskih požara udvostručiti, a broj toplotnih talasa biti čak sedam puta veći.

Komitet za prava djeteta poziva vlade da se bave problemima životne sredine jer je to neodvojivo od ostalih pitanja koja se tiču prava djeteta u svakoj državi. Također, inicira da vlade podrže djecu da se bave klimatskim aktivizmom i da informišu i obrazuju djecu o pitanjima životne sredine, saopćeno je iz organizacije Save the Children.

Save the Children program za sjeverozapadni Balkan kontinuirano radi na edukaciji djece i nastavnog osoblja u Bosni i Hercegovini o važnosti zaštite životne sredine i smanjenja zagađenja, te jača kapacitete škola za prevenciju i zaštitu od posljedica klimatskih promjena.

 

 

(Cuvajzdravlje.ba / FENA)