Klinika za invazivnu kardiologiju UKC Tuzla uradila 25.000 koronarografija

Tim invazivnih kardiologa je 19. marta ove godine uradio invazivno kardiološki tretman koronarnih arterija kod 25.000-tog pacijenta.

Osoblje Klinike za invazivnu kardiologiju pripravno je po sistemu “24/7” cijelu godinu, a organizacija rada prilagođena je liječenju i rješavanju najkomplikovanijih kardioloških stanja.

Po riječima šefa Odjeljenja za elekrostimulaciju i elektrofiziologiju doc.dr. Mugdima Bajrića, ta klinika na godišnjem nivou pruži više od 2.100 dijagnostičkih i terapijskih procedura vezanih za bolest koronarnih krvnih sudova, perifernih krvnih sudova, te poremećaja srčanog ritma.

Bajrić je naveo da je povećan broj oboljelih od bolesti kardiovaskularnog sistema doveo do povećanja broja učinjenih procedura, ali i dalje je evidentan porast broja pacijenata što utiče na liste čekanja.

– Međutim, sada smo otvaranjem nove angio sale dobili mogućnost istovremenog zbrinjavanja hitnih i elektivnih pacijenata – rekao je Bajrić, saopćeno je iz Press službe UKC Tuzla.

Koronarografija je invazivna metoda kojom se analiziraju koronarne arterije.

(Cuvajzdravlje.ba)