Zdravlje

KCUS - Otkriveno 20 novih slučajeva infekcije HIV virusom

Autor: ČuvajZdravlje.ba
KCUS - Otkriveno 20 novih slučajeva infekcije HIV virusom
Ove godine, u okviru obilježavanja Evropske sedmice, testirane su 153 osobe, te je otkriveno 20 novih slučajeva infekcije HIV virusom, riječi su šefice odjela za HIV/AIDS Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu prim. dr. Vesne Hadžiosmanović.

Kako je rečeno Feni na Kliničkom centru, u  okviru obilježavanja Evropske sedmice testiranja na HIV i hepatitis  i Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a, zdravstveni radnici HIV odjela Klinike za infektivne bolesti KCUS-a i ove godine vršili su besplatna testiranja građana na HIV i hepatitise.

Iako još uvijek nije dovoljno razvijena svijest o značaju testiranja, iz godine u godinu se povećava broj testiranih osoba u Centru za dobrovoljno, anonimno, besplatno i povjerljivo testiranje  Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Šefica odjela za HIV/AIDS Klinike za infektivne bolesti KCUS-a prim. dr. Vesna Hadžiosmanović navodi da se prosječno godišnje testira više od 2.000 klijenata, od čega se u okviru Evropske sedmice testira i do 200 osoba.

- Ove godine smo u okviru obilježavanja Evropske sedmice testirali 153 osobe, te otkrili 20 novih slučajeva infekcije HIV virusom, što je više nego dvostruko povećanje u poređenju s prošlom godinom, kada je registrovano osam novodijagnosticiranih HIV pozitivnih  pacijenata. HIV pozitivne osobe biće adekvatno zbrinute terapijom i njegom u Klinici za infektivne bolesti KCUS-a. Terapijski programi i protokoli liječenja i njege u KCUS su usklađeni s najnovijim evropskim i svjetskim smjernicama. Zadaci ljekara svode se na brojne aktivnosti, među kojima su i savjetovanje pacijenata o sopstvenoj zaštiti, kao i o zaštiti osoba s kojima dolaze u kontakt, kako bi se spriječilo širenje infekcije. Ljekari pomažu pacijentima da se sa što manje psihičkih trauma nose sa svojom bolešću, te u tome imaju i podršku kliničkog psihologa, što daje multidisciplinarni pristup njege ovih pacijenata – kazala je dr. Hadžiosmanović.

Dodaje da  ljekari obavještavaju, savjetuju i testiraju partnere inficiranih osoba, te podučavaju i članove uže porodice kako će postupati prema bolesniku i kako će sebe zaštiti.

- Ljekar mora imati na umu interes društvene zajednice, ali uvijek mora voditi računa da nikada ne nanese štetu svom pacijentu. To ponekad nije jednostavno niti lahko, ali je najčešće moguće. Osim terapije lijekovima, radimo i svojevrsnu terapiju razgovorom, jer inficirane osobe po otkrivanju sopstvenog HIV seropozitivnog statusa prolaze kroz velike psihičke krize i u stanju su šoka. Sama činjenica da moraju doživotno uzimati anti-HIV terapiju i znatno mijenjati životne navike, je stresna i deprimirajuća. Stoga se trudimo  doprinijeti ublažavanju prvog šoka kod naših pacijenata, uz neizostavno pojašnjenje da rana dijagnostika i terapija omogućavaju  skoro isto kvalitetan i dug životni vijek kao i kod osoba koje nisu inficirane HIV-om. Veliku podršku i pomoć u radu pruža nam i menadžment KCUS-a, koji aktivno sudjeluje u unapređenju postojećih uslova za tretman inficiranih bolesnika -  izjavila je dr. Hadžiosmanović.

Generalna direktorica KCUS-a prof. dr. Sebija Izetbegović ističe da je dizanje svijesti građana o bitnosti testiranja na HIV i hepatitis imperativ za javno zdravstvo. Naglašava da će povećanje obima testiranja uticati na smanjenje HIV i hepatitis morbiditeta i mortaliteta, kao i na smanjenje stepena prijenosa virusa na neinficirane osobe.

- Istraživanja i podaci Svjetske zdravstvene organizacije nisu nimalo ohrabrujući. Pojave na svjetskoj zdravstvenoj sceni svakako se odražavaju i na stanje u Bosni i Hercegovini, što pokazuju i rezultati ovogodišnjeg javnog testiranja. S obzirom na porast novootkrivenih HIV slučajeva, neophodno je da veću podršku daju i sve relevantne institucije. KCUS se trudi pružiti što bolje uslove liječenja HIV pozitivnih osoba. Uz pomoć sredstava Globalnog fonda jedan dio Odjela za HIV/AIDS je građevinski rekonstruisan i opremljen za sveobuhvatni monitoring vitalnih parametara HIV pacijenta. Vlastitim sredstvima smo  opremili sobe za potrebe liječenja HIV inficiranih bolesnika. Imamo dovoljno  antiretrovirusnih lijekova za sve naše pacijente, iako je to manji spektar nego u EU državama, jer je proces registracije novih lijekova u BiH iznimno komplikovan i dug. Od ove godine, našim pacijentima je dostupna i fiksna kombinacija tri ARV lijeka u jednoj tableti pod nazivom Eviplera, koja je također preferirani lijek iz prve linije izbora po Evropskim smjernicama  ARV terapije  za HIV-inficirane pacijente. Naši ljekari prolaze redovne edukativne treninge te sudjeluju u kampanjama prevencije i borbe protiv HIV/AIDS-a. HIV odjel Klinike za infektivne bolesti ima odličnu regionalnu saradnju sa HIV bolnicama ili HIV odjelima klinika za infektivne bolesti kliničkih centara, u regionu i šire – kazala je prof.dr. Izetbegović.

Ona dodaje da građani, a posebno omladina, moraju znati koji su načini infekcije HIV virusom, te da rano otkriće sprečava dalji prijenos na neinficirane osobe.

- HIV pozitivni pacijenti će zahvaljujući pravovremenom testiranju, dijagnosticiranju i terapiji imati daleko manje komplikacija, te će se smanjiti mogućnost pojave indikatorskih bolesti AIDS-a. KCUS je otvoren za sve koji  su eventualno imali neko rizično ponašanje i voljni su da se testiraju i posavjetuju sa našim ljekarima. Svim pacijentima je strogo zagarantovana anonimnost, a podaci do kojih naši ljekari dođu tokom testiranja ostaju između pacijenta i ljekara – poručila je prof.dr. Izetbegović.

Čuvajzdravlje.ba / FENA