Altioks® – univerzalna i jedinstvena antioksidativna zaštita cijelog organizma

Bez kisika život na Zemlji ne bi bio moguć.  Ali, kisik je ključan za oksidacijski stres u procesu nastanka slobodnih radikala protiv kojih se organizam bori antioksidacijskim mehanizmima odbrane.

Oksidacijski stres predstavlja neravnotežu između štetnih slobodnih radikala kao prooksidanasa i nivoa sistema antioksidacijske odbrane. Povećana količina slobodnih radikala dovodi do oksidativnog stresa zbog čega nastaje oštećenje i smrt ćelije, prijevremeno starenje i bolest.

Slobodni radikali koji se svakodnevno stvaraju u metaboličkim procesima u mitohondrijama, molekule su koje zbog nesparenog elektrona nastoje postići stabilnost te su stoga vrlo reaktivne i lako reagiraju sa drugim tvarima iz okoline.  Izvor slobodnih radikala je i proces dobivanja energije u ćelijama, u kojem dolazi do reakcije glukoze s kisikom kako bi se dobila energija kroz oksidacijsko-redukcijske reakcije u mitohondrijama.  Pored toga što nastaju unutar našeg organizma, jedan dio slobodnih radikala potiče iz okoline.

Antioksidansi štite ćelije od oksidacijskog djelovanja slobodnih radikala i mogu biti enzimatske i neenzimatske prirode.  Većina ćelija sposobna je tolerirati blagu neravnotežu između slobodnih radikala i endogenih antioksidacijskih mehanizama, međutim starenjem se smanjuje sposobnost organizma da sintetizira endogene antioksidanse.  Suvremeni način života, izduvni gasovi, dim cigarete, zračenja, pojačano UV zračenje, pojedini lijekovi, stres, nezdrave namirnice, pa i neke zdrave navike kao što je intenzivna i neuravnotežena fizička aktivnost povećavaju količinu slobodnih radikala i na taj način doprinose nastanku različitih oštećenja i bolesti.

Alfa lipoinska kiselina (ALK) najjači je prirodni antioksidans i važan anti-aging faktor.  Utvrđeno je da umanjuje stepen endotelijalne disfunkcije, štiti od nastanka ateroskleroze te inhibira progresiju postojećeg aterosklerotskog plaka.  Utiče na redukciju oskidativnog stresa nakon fizičkog treninga.

Iz višestrukih bioloških uloga proizilazi široka mogućnost primjene ALK kao potencijalnog terapijskog izbora kod mnogih hroničnih stanja kao što su dijabetes melitus i komplikacije, hipertenzija, Alzheimerova bolest, Downov sindrom, kognitivna disfunkcija te neki tipovi karcinoma.

U suvremenom svijetu se povećava značaj ALK kao dijetetskog sredstva kao dodatka uobičajenom medicinskom tretmanu ili kao suportivnog faktora u očuvanju i unaprjeđenju zdravlja.

Altioks® koji sadrži 200 mg alfa lipoinske kiseline idealan je antioksidans, dodatak prehrani, jer zbog svoje topivosti djeluje i na liposolubilne i na hidrosolubilne slobodne radikale, lako se transportira kroz ćelijske membrane i dopire u sva tkiva.  Lako prolazi moždanu barijeru te se nakon peroralnog unošenja izuzetno brzo transportira u moždano tkivo.  Zbog vezivanja slobodnih jona metala koristi se kod trovanja živom i olovom, a pored ovih metala, helator je i za cink, mangan, bakar i željezo.

Metali kao što su željezo, bakar, mangan i cink mogu izazvati oksidativnu štetu katalizirajući reakcije u kojima nastaju visoko reaktivni slobodni radikali.  Komponente koje heliraju takve slobodne metale mogle bi biti stepenica u liječenju neurodegenerativnih i ostalih hroničnih bolesti kod kojih je oksidativna šteta uzrokovana upravo njima.

Kliničkim studijama utvrđeno je da Altioks® pospješuje djelovanje inzulina i regulira metabolizam glukoze što blagotvorno djeluje na nivo šećera u krvi. Atioks® kod osoba oboljelih od dijabetesa ima važnu ulogu ne samo zbog regulacije osjetljivosti na inzulin već i zbog djelovanja na akumulaciju ćelijskih toksina.  Štiteći organizam od endotelijalnih oštećenja može umanjiti rizik od oštećenja krvnih sudova i bubrega.  Također, dobro je istraženo i potvrđeno preventivno djelovanje koje odgađa pojavu dijabetske neuropatije, vrlo česte pojave povezane s dijabetesom.

Povezanost ALK sa gojaznošću je višestruka.  Uz prisustvo ALK u mitohondrijima organizam proizvodi energiju koju tijelo koristi, a normalan nivo ALK stimulira potrošnju kalorija.  Uticaj na povećanu osjetljivost na inzulin pomaže normalizirati nivo šećera u krvi.  U jetri smanjuje tvorbu masti i njenu akumulaciju te može pomoći pri sprječavanju pojave masne jetre.

Altioks® se preporučuje i u prevenciji  povećanja tjelesne težine kod pacijenata koji uzimaju ljekove za koje je potvrđeno da mogu doprinijeti povećanju tjelesne težine, poput nekih antipsihotika.

Tokom opsežne upotrebe i testiranja u evropskim kliničkim ispitivanjima duže od 30 godina nisu prijavljene ozbiljne nuspojave zbog upotrebe ALK. Sigurnost je rezultirala mogućnošću registracije kao dodatka prehrani ili dijetetskog sredstva u antioksidativnoj dozi od 200 mg.

Nakon 40. godine života naše tijelo smanjuje endogenu produkciju ALK.

Primjena u dnevnoj dozi od 200 mg se preporučuje svim osobama nakon 40. godine života,  a naročito osobama koje imaju dijabetes melitus.

Altioks® ispunjava kriterije koje bi trebao imati savršeni antioksidans:

– Neutralizcija slobodnih radikala

– Laka i brza apsorpcija i brzo iskorištavanje od strane tjelesnih ćelija

– Suport drugim antioksidativnim sistemima

– Mogućnost koncentriranja unutar i izvan ćelija

– Uklanjanje metalnih jona