Zaštitite svoje srce

Kardiovaskularne bolesti su i dalje glavni uzrok smrti u razvijenim i zemljama u razvoju, a odgovorne su za 49% svih smrtnih ishoda i to 55% svih uzroka smrti kod muškaraca i 43% svih smrtnih ishoda kod žena. Trećina umrlih osoba od kardiovaskularnih bolesti su osobe srednje životne dobi.  U Evropi je  30% smrtnih ishoda uzrokovano  bolestima kardiovaskularnog sistema.

Ukupni rizik obolijevanja od kardiovaskularnih bolesti predstavljen je,  ne zbirom – već umnoškom pojedinačnih faktora rizika. Na neke od njih, poput spola, dobi ili  genetskih predispozicija (na koje ukazuje prisustvo kardiovaskularnih bolesti u bližoj i široj porodici) ne možemo uticati. Zato  treba pokušati uticati na tzv. promjenjive faktore rizika, poput povišenog krvnog pritiska, povišene vrijednosti šećera i masnoća u krvi, pušenja i prekomjerne tjelesne težine (gojaznost).

Povišen krvni pritisak predstavlja najvažniji pojedinačni faktor rizika. Sa porastom vrijednosti krvnog pritiska za 20/10 mmHg rizik za nastanak kardiovaskularnih bolesti se udvostručava. Zbog toga bi cilj svake terapije trebao biti postizanje ciljane vrijednosti krvnog pritiska, koja za osobe sa pridruženim faktorima rizika iznosi 140/90 mmHg. Ciljna vrijednost za osobe koje pored visokog krvnog pritiska imaju i šećernu bolest iznosi 130/80 mmHg.

Pušenje je takođe važan faktor rizika na koji se može uticati. Neželjeno djelovanje pušenja na srce i krvne sudove ovisi o dužini trajanja pušačkog staža i broja cigareta koje osoba ispuši u toku dana. Nije zanemarivo štetno djelovanje duhanskog dima  kojem su izloženi pasivni pušači. Prestanak pušenja smanjuje rizik od nastanka kardiovaskularnih bolesti za 50%, ali  tek nakon 15 godina od prestanka pušenja rizik se izjednačava sa rizikom kod nepušača.

Kako zaštiti svoje srce? Pomenute činjenice se navode s ciljem motivisanja svake osobe, a posebno onih sa većim brojem faktora rizika da preuzmu odgovornost za svoje zdravlje i počnu mijenjati svoje životne navike nabolje. Treba savjetovati svakog pojedinca da, u skladu sa svojim trenutnim zdravstvenim stanjem, u svakodnevnu rutinu uvede prikladnu fizičku aktivnost, meditaciju i zdravu prehranu. Osobe koje puše treba motivisati da prestanu ili bar smanje broj cigareta, a osobe koje boluju od hipertenzije i šećerne bolesti treba upoznati sa važnosti redovnog uzimanja terapije i dostizanja ciljnih vrijednosti.

Preventivne mjere koštaju malo, dostupne su svima, nemaju neželjenih efekata, a njihov uticaj je od iznimne važnosti kako za pojedinca tako i za čitavu zajednicu.

Kod osoba sa povećanim kardiovaskularnim rizikom, preporučuje se preventivna primjena nižih doza acetilsalicilne kiseline. U dozi od 100 mg dnevno, tokom dužeg perioda, acetilsalicilna kiselina
sprečava nakupljanje trombocita tj. nastanak krvnog ugruška. Kod pojave prvih simptoma srčanog udara kao što su bol u lijevom dijelu grudnog koša koja se širi u lijevu ruku i lijevu polovinu vrata, preporučuje se što prije sažvakati i progutati  300 mg acetilsalicilne kiseline (3 tablete Bospyrin® – a 100). Ova terapija smanjuje težinu oštećenja srčanog mišića, mogućnost novog infarkta i rizik od smrti za 50%. Iz ovog razloga savjetuje se pacijentima za koje se zna da imaju povećan rizik za nastajanje infarkta, uključujući i sve osobe starije od 45-50 godina da uvijek sa sobom nose nekoliko tableta acetilsalicilne kiseline.

Acetilsalicilna kiselina u sastavu Bospyrin® 100 tableta sprečava nakupljanje krvnih pločica i nastanak krvnog ugruška, te smanjuje  gustoću krvi čime se olakšava protok krvi.  Bospyrin® 100 tablete se primjenjuju za sprečavanje srčanog udara kod osoba koje imaju izražene faktore rizika kao što su povišen krvni pritisak, povišene vrijednosti masnoća u krvi, šećerna bolest,  kao i kod osoba čija je ishrana bogata masnoćama, kod pušača, osoba sa prekomjernom tjelesnom težinom i izraženom porodičnom sklonosti ka nastanku ateroskleroze koja je prvi u razvoju oboljenja srca i krvnih sudova. Bospyrin® 100 tablete se takođe primjenjuju u sprečavanju ponovnog srčanog ili moždanog udara, sprečavanju začepljenja srčane premosnice i smanjenju mogućnosti nastanka krvnog ugruška kod osoba sa proširenim venama. Acetilsalicilna kiselina se iz neobložene tablete Bospyrin® – 100 oslobađa u krv već 10 minuta nakon uzimanja, dostižući maksimalnu koncentraciju nakon samo 30 do 40 minuta, što ovu formulaciju acetilsalicilne kiseline čini pogodnom i pouzdanom u spasonosnoj terapiji akutnog koronarnog sindroma.

Dr. Anela Šehić-Lihovac