Kako da jabuke ne posmeđe nakon rezanja?

Čuvajzdravlje.ba