Kako upotreba marihuane utiče na pamćenje?

Nova studija ukazuje na kognitivne probleme koji se javljaju nakon nekog vremena kod osoba koje konzumiraju marihuanu na dnevnom nivou.

Istraživači Univerziteta u Lozani u Švicarskoj proučavali su navike 3.400 korisnika marihuane upoređujući podatke koje su prikupili u periodu od 25 godina.

Oko 84 odsto učesnika je reklo da je u prošlosti konzumiralo marihuanu, a 11 odsto je nastavilo da je konzumira sve do poznih godina.

Iako naučnici nisu otkrili nikakvu vezu između izlaganja marihuani i funkcionisanja mozga i brzini obrade podataka, otrkrili su pak usporenje verbalne memorije nakon pet godina konzumiranja marihuane i to svakoga dana.

U suštini, sve se svodi na to da su osobe koje su pušile marihuanu svakoga dana tokom pet godina mogle da zapamte 8 od 15 riječi koje su im izgovorene 25 minuta ranije tokom ispitivanja. Osobe koje nisu konzumirale marihuanu su mogle da zapamte 9 riječi. Međutim, sve duža konzumacija, uzrokuje i više štete.

Istraživači ne mogu sa sigurnošću da potvrde da marihuana izaziva probleme sa pamćenjem, ali navode da je moguće da THC utiče na to kako hipopotamus obrađuje informacije.