Konferencija “Dostupnost lijekova u Bosni i Hercegovini na putu ka Evropskoj uniji”

Postavljati prepreke za dolazak lijeka je nebriga za pacijenta.

U srijedu, 15. juna 2022. godine u Banjoj Luci održana je konferencija „Dostupnost lijekova u Bosni i Hercegovini na putu ka Evropskoj uniji“, projekat koji finansira EU.

Cilj projekta bio je prezentirati javnom mnijenju važnost snažnog regulatornog tijela, Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH (ALMBIH), u procesu pristupanja EU.

“EU podržava sve napore za jačanje državnog nivoa ALMBiH i pruža ekspertsku misiju tehničke pomoći, nabavku nove informatičke opreme u vrijednosti od 20.000 eura za njene potrebe i cilj nam je da potrebe Agencije budu uključene u programiranje IPA-e do 2023.“, izjavio je Jurgis Vilčinskas, vršilac dužnosti zamjenika šefa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Današnja konferencija je bila prilika za razgovor o ukupnoj situaciji zdravstvenog sistema u BiH s fokusom na dostupnost lijekova, ulogu ALMBiH u osiguravanju lanaca nabavke i tržišne registracije kvalitetnih i sigurnih lijekova, ali i da se dotaknemo rješenja i najboljih EU prakse.

„Ovaj događaj je mjesto da se glasno kaže da bi inicijative koje dodatno fragmentiraju regulatorno okruženje, poput one o osnivanju posebne Agencije za lijekove i uređaje RS, imale ogroman negativan uticaj. Posljedice koje su u suprotnosti sa interesima pacijenata, proizvođača i uvoznika, koje narušavaju jedinstveni ekonomski prostor unutar zemlje”, dodao je Vilčinskas.

Ana Petrović, predsjednica Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u BiH (UIPL) je naglasila da u našoj zemlji trenutno nema problema u snabdijevanju lijekovima, ali da bi eventualno formiranje entitetske agencije za lijekove dovelo u pitanje dostupnost lijekova za pacijente.

„Lijek je veoma posebna vrsta robe, kada se već tako tretira. Ta roba nama spašava život. Svaki vid otežavanja dolaska lijeka do pacijenta je neodgovorno ponašanje i nebriga za pacijenta. Upitna je spremnost kompanija da rade u zemljama sa komplikovanim procedurama. Važan segment ove vrste posla je praćenje lijeka, njegovih indikacija…sve je to teže u sistemima koji nemaju centralizirane podatke“, kazala je Petrović

Tokom panela na teme „Dostupnost lijekova u BiH – trenutno stanje“ i „Dostupnost lijekova u BiH – rješenja i dobre prakse“, obratili su se predstavnik Ministarstva civilnih poslova BiH Davor Peštović, predstavnica Udruženja pacijenata Biljana Kotur, predstavnik Udruženja inovativnih proizvođača lijekova BiH Jasmin Šarić, te pomoćnica direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH dr.sc. Biljana Tubić.

(Cuvajzdravlje.ba)