Medicina

EMA preporučila dodatne mjere za sprječavanje primjene mikofenolata u trudnoći

Autor: ČuvajZdravlje.ba
EMA preporučila dodatne mjere za sprječavanje primjene mikofenolata u trudnoći

Europska agencija za lijekove (EMA) upozorila je da se mikofenolat, lijek koji se primjenjuje u osoba s presađenim organima, ne smije uzimati u trudnoći, osim ako nema prikladnog zamjenskog liječenja za sprječavanje odbacivanja presađenih organa.

Ovo je upozorenje uslijedilo nakon redovite ponovne ocjene koristi i sigurnosti primjene ovih lijekova, u kojoj su ocijenjeni dokazi o riziku od prirođenih mana i spontanih pobačaja u slučajevima u kojima su trudnice bile izložene ovom lijeku.  Iako informacije o lijeku za ove lijekove već sadrže upozorenja protiv njihove primjene u trudnoći, ta će upozorenja sada biti značajno osnažena dodavanjem novih kontraindikacija, savjeta i informacija.

U ažuriranim informacijama o lijeku bit će naglašeno da žene i muškarci koji uzimaju ovaj lijek trebaju koristiti učinkovitu kontracepciju i da testove za utvrđivanje trudnoće valja primijeniti prije i tijekom liječenja kako bi se isključila neplanirana trudnoća.

Dodatno, liječnici trebaju na prikladan način pojasniti rizike bolesnicima i njihovim partnerima, a bit će pripremljen i edukacijski materijal za bolesnike i zdravstvene radnike koji će im u tome pomoći.

Informacije za bolesnike

- Lijekovi koji sadrže mikofenolat namijenjeni su bolesnicima kojima su presađeni organi. Pomažu pri sprečavanju odbacivanja presađenog organa, potiskujući imunološki sustav.
- Ako je trudnica izložena mikofenolatu, bilo da ga osobno uzima ili putem nezaštićenog spolnog odnosa s muškarcem koji uzima ovaj lijek, izgledno je da će to naštetiti djetetu u razvoju. Otprilike polovica trudnoća kod žena koje uzimaju ovaj lijek završava pobačajem, a otprilike četvrtina preživjelih beba rađa se s prirođenim manama.
- Mikofenolat stoga ne smiju uzimati žene koje su trudne ili bi mogle ostati trudne, osim ako nema prikladnog zamjenskog liječenja za sprječavanje odbacivanja presađenih organa.
- Prije početka uzimanja lijeka, žene koje bi mogle ostati trudne trebale bi napraviti test na trudnoću. Preporučuje se učiniti jedno testiranje otprilike 8 do 10 dana prije početka liječenja i jedno neposredno prije početka liječenja. Ako je potrebno, test na trudnoću valjalo bi ponoviti tijekom liječenja (primjerice, ukoliko je propuštena primjena kontracepcije).
- Žene koje mogu ostati trudne trebaju tijekom liječenja mikofenolatom, kao i šest tjedana nakon završetka liječenja, usporedno primjenjivati dvije pouzdane metode kontracepcije.
- Spolno aktivnim muškarcima koji uzimaju mikofenolat preporučuje se korištenje prezervativa prigodom spolnog odnosa tijekom liječenja i najmanje 90 dana nakon završetka liječenja; njihove partnerice tijekom istog razdoblja također trebaju koristiti učinkovitu kontracepciju.
- Bolesnici koji uzimaju mikofenolat ne smiju darivati krv tijekom liječenja i šest tjedana nakon liječenja, a muškarci ne smiju donirati sjeme tijekom liječenja i 90 dana nakon njegova završetka.
- Bolesnici ne smiju prestati uzimati lijek bez savjeta liječnika. Žene koje misle da su možda ostale trudne tijekom liječenja moraju odmah potražiti savjet liječnika.
- Bolesnici će dobiti informacije i savjete o mogućim rizicima uzimanja mikofenolata u trudnoći. U slučaju zabrinutosti bolesnici trebaju potražiti savjet zdravstvenog radnika.

Informacije za zdravstvene radnike

- Mikofenolat (mofetilmikofenolat ili mikofenolna kiselina) potvrđeni je teratogen koji je povezan s povišenom stopom spontanih pobačaja ili prirođenih mana u odnosu na druge imunosupresive.
- Ne smije se uzimati za vrijeme trudnoće, osim ako nema prikladne zamjene za sprječavanje odbacivanja presađenih organa. Trudnoću treba isključiti testiranjem krvi ili urina; jedno testiranje se preporučuje 8 do 10 dana prije početka uzimanja mikofenolata a drugo neposredno prije početka uzimanja lijeka.
- Žene generativne dobi ne bi smjele uzimati mikofenolat ako ne koriste visoko učinkovitu kontracepciju. Žene bi trebale istodobno koristiti dvije pouzdane metode kontracepcije prije početka liječenja i tijekom liječenja, kao i šest tjedana nakon završetka liječenja.
- Spolno aktivnim muškarcima koji uzimaju mikofenolat (uključujući one koji su se podvrgnuli vazektomiji) preporučuje se korištenje prezervativa prigodom spolnog odnosa tijekom liječenja i najmanje 90 dana nakon završetka liječenja; njihovim partnericama generativne dobi preporučuje se korištenje učinkovite kontracepcije tijekom istog razdoblja.
- Bolesnike bi trebalo upozoriti da ne daruju krv tijekom liječenja i šest tjedana nakon liječenja, a muškarci ne smiju donirati sjeme tijekom liječenja i 90 dana nakon završetka liječenja.
- Bolesnicima valja pružiti potrebne savjete kako bi se osiguralo njihovo razumijevanje rizika i mjera potrebnih za njihovo smanjivanje. Valja im savjetovati da ne prestanu uzimati mikofenolat bez razgovora sa zdravstvenim radnikom, a bolesnicama i da se odmah obrate liječniku ako misle da su ostale trudne.
- Nositelji odobrenja će zdravstvenim radnicima uputiti Pismo zdravstvenim radnicima i edukacijske materijale o teratogenom riziku, sa savjetima o kontracepciji i testiranju na trudnoću.

Preporuke EMA-e temelje se na ocjeni novih dokaza o od ranije poznatom riziku od teratogenih učinaka.

- Kumulativnim je pregledom ustanovljeno da između 45 i 49 % trudnoća kod žena izloženih mikofenolatu završava spontanim pobačajem, u odnosu na prijavljenu učestalost između 12 i 33 % u bolesnica koje su nakon transplantacije liječene drugim imunosupresivima.
- Prijavljena incidencija prirođenih mana kod potomaka majki izloženih mikofenolatu za vrijeme trudnoće iznosi između 23 i 27 % u odnosu na 4 do 5 % kod bolesnica koje su su nakon transplantacije liječene drugim imunosupresivima, odnosno 2 do 3 % kod cjelokupne populacije. Prirođene mane povezane s mikofenolatom uključuju abnormalnosti ušiju, očiju i lica, prirođene srčane bolesti kao što su septalni defekti, polidaktiliju i sindaktiliju, traheo-ezofagealne mane kao što je ezofagealna atrezija, učinke na živčani sustav kao što je spina bifida te abnormalnosti bubrega.