Medicinski eksperti za rane okupljaju se na forumu u Sarajevu 7. i 8. septembra

“Peti Euro-Azijski Forum za rane” bit će održan 7. i 8. septembra u Sarajevu. Događaj organiziraju Udruženje za Rane u BiH (URuBiH) i Balkanska Asocijacija za tretman rana (Balkan Wound Management Association-BALWMA).

Ovo je 5. Forum koji se održava u Sarajevu koji za svrhu ima jačanje partnerstva zdravstvenih organizacija iz BiH sa organizacijama, institucijama i asocijacijama iz Europske Unije, saopćeno je iz Balkanske Asocijacije za tretman rana.

Specifični ciljevi 5. Foruma su: upoznati zdravstvene institucije i organizacije o procesu aplikacije za Europski centar za rane (EWMA), predstaviti korake u proceduri uvođenja EU standarda na studij medicine – program dodiplomskog i postdiplomskog studija, omogućiti uspostavljane novog programa subspecijalizacije i sticanje zvanja subspecijaliste za hronične rane, istražiti zakonski oblik uvođenja novih zanimanja (s fokusom na tretman rana) kroz neformalno obrazovanje, funkcionalno osnažiti Balkansku Asocijaciju za tretman rana te predstaviti projekte EU fondova za oblast zdravstva i zapošljavanja.

Euro-Azijski Forum je naučni skup koji se nalazi na listi Konferencija European Wound Management Association (EWMA) za 2018. godinu.

Prvi Euro-Azijski Forum održan je 2011. u Sarajevu u saradnji sa Turskom asocijacijom za tretman rana (WMAT) i Asocijacijom Rane u BiH (URuBiH), pod pokroviteljstvom Evropske asocijacije za rane (European Wound Management Association – EWMA), vodeće Evropske asocijacije u oblasti edukacije, dijagnostike i tretmana hroničnih rana.

U saradnji sa Turskom asocijacijom za tretman rana osnovana je Balkanska asocijacija za tretman rana (Balkan Wound Management Association-BALWMA), koja je predstavljena kao jedan od četiri projekta na konferenciji EWMA u Londonu 2016. godine.

Čuvajzdravlje.ba / FENA