Muškarci u BiH najviše obolijevaju i umiru od raka pluća, debelog crijeva i prostate

Vodeći uzroci obolijevanja i umiranja od raka u Bosni i Hercegovini gotovo su identični vodećim uzrocima u većini država u razvoju i dovode se u vezu s načinom života.

Kazala je to specijalistica radijacijske onkologije Klinike za onkologiju i radioterapiju UKC Tuzla Indira Spahić Omeragić na Međunarodni dan borbe protiv raka te precizirala da muškarci u našoj sredini najviše obolijevaju, ali i umiru od raka pluća, debelog crijeva i prostate.

“Kod žena maligni proces je najčešće lokaliziran na dojci, debelom crijevu, plućima i grliću materice, koji su i najčešće uzrok smrtnog ishoda od raka kod žena na našim prostorima”, naglasila je.

Prevencija malignih bolesti ima veliki potencijal i predstavlja najefikasniji pristup u kontroli malignih bolesti jer na približno dvije trećine faktora rizika, koji su odgovorni za nastanak raka, moguće je utjecati ili ih eliminirati.

Kako je kazala, čak 40 posto malignih bolesti može se izbjeći jednostavnim preventivnim mjerama kao što su prestanak pušenja, održavanje optimalne tjelesne težine, umjerena fizička aktivnost, ograničeno konzumiranje alkohola, izbjegavanje suvišnog izlaganja suncu, kao i prevencija infekcija koje se mogu dovesti u vezu s nastankom malignih bolesti.

“U slučaju da se ipak razvije, kvaliteta života oboljelih je znatno bolja ako je bolest otkrivena u ranoj fazi, primijenjeno adekvatno liječenje, kao i rehabilitacija uz odgovarajuće palijativno zbrinjavanje”, kazala je.

Dodaje da BiH nema nacionalni program za skrining raka (za razliku od država u regiji), čiji cilj bi bilo smanjenje obolijevanja i umiranja od malignih tumora.

“Svjedoci smo sve većeg broja onkoloških pacijenata, ali i sve boljih tretmana i ishoda za onkološke pacijente-izlječenje. Sve je veći broj ranodijagnosticiranih karcinoma koji se u konačnici, nakon primjene sve veće i kvalitetnije palete onkoloških tretmana, prate niz godina bez prisustva maligne bolesti”, kazala je dr. Spahić Omeragić. Dodaje ‘za onkološke pacijente i za nas onkologe svaki dan je borba, ne samo 4. februar’.

Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, do 2032. godine očekuje se da će oboljeti 25 miliona ljudi širom svijeta, odnosno obolijevanje od raka će porasti za 70 posto.

Spahić Omeragić kaže da se očekuje da će najveći porast (u obolijevanju i umiranju od raka) biti u nerazvijenim i srednje razvijenim državama kao što je i naša država.

Kako je kazala, razlozi za to su u sve dužem životnom vijeku stanovništva, razlikama u socioekonomskom statusu i posebno u neprepoznavanju rizičnog ponašanja i nedovoljnom korištenju dostupnih mjera prevencija i nedostatku nacionalnih skrining programa.

“U Bosni i Hercergovini koja pripada grupi srednje razvijenih država, prema podacima, svake godine u prosjeku se dijagnosticira oko 36.000 novih slučajeva malignih bolesti, dok od raka život izgubi više od 20.000 ljudi, otprilike kao i u drugim državama regije”, naglasila je.

Međunarodni dan borbe protiv raka (4. februar) obilježava se da bi se podigla svijest o oboljenjima od raka, prevenciji, dijagnosticiranju i liječenju.

Cuvajzdravlje.ba / FENA