Na KCUS-u instaliran savremeni aparat za dijagnostiku zaraznih oboljenja

Prednosti ove metode su brzina, specifičnost i mogućnost detekcije vrlo malog broja kopija mikroorganizama. Ovo je jedini aparat ove vrste u BiH, a isti su odobrile FDA (Food and Drug Administration) i druge vodeće svjetske agencije. Koristiće se za potrebe testiranja na OJ Klinička mikrobiologija i OJ Klinička patologija, citologija i humana genetika, saopćenop je iz KCUS-a.

Šefica OJ Klinička mikrobiologija Amela Dedeić – Ljubović ističe da će ova nabavka znatno unaprijeditit istraživačke i dijagnostičke procedure u KCUS.

“Aparat osigurava visoku preciznost testiranja i pouzdane rezultate, prema standardima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Omogućava proširenje spektra analiza u molekularnoj dijagnostici uzročnika zaraznih oboljenja, a značajan broj njih će se ovom metodologijom, po prvi put i jedino raditi u našoj ustanovi. Radi se o uslugama tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite kod transplantiranih pacijenata, pacijenata sa infekcijama dišnog sistema, centralnog nervnog sistema, spolnih bolesti i bolničkih infekcija. Zahvalni smo menadžmentu KCUS koji je prepoznao značaj nabavke ovog aparata i omogućio unaprijeđenje mikrobiološke dijagnostike“, navela je prof.dr. Dedeić – Ljubović.

Aparat će, između ostalog, omogućiti i provođenje programa ranog otkrivanja određenih uzročnika kao što su npr. HPV infekcija.

Šefica OJ Klinička patologija, citologija i humana genetika, doc.dr. Nurija Bilalović navodi da se aparatom mogu testirati značajne mutacije kod malignih oboljenja kao što su melanom, karcinom debelog crijeva i karcinom pluća.

“Utvrđivanje specifične mutacije vezane za određenu bolest može dati ključne podatke o stanju tumora. Ciljani lijekovi za tretman onkoloških pacijenata su racionalno dizajnirane molekule koje su specifične za promjene koje se mogu naći u stanicama tumora“, izjavila je Bilalović.

Direktorica Dijagnostičkih disciplina, prof.dr.Sandra Vegar – Zubović kazala je da je moderni onkološki tretman danas nezamisliv bez ovakvih testiranja, koja pomažu onkolozima u odabiru pravog lijeka i strategije liječenja.

“Dugi niz godina nisu zanavljani aparati u OJ Klinička mikrobiologija. Ovo je veliki iskorak kako za ljekare, tako i za pacijente. S obzirom da je Klinička mikrobiologija KCUS Referalna laboratorija Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) za pojedine uzročnike, nabavka ovakvog aparata će osigurati da taj status održimo i proširimo na još veći broj uzročnika“, naglasila jeVegar – Zubović.

Generalna direktorica KCUS Sebija Izetbegović ističe da je u ovoj ustanovi uvedena praksa multidisciplinarnog pristupa u liječenju bolesnika, koja daje najbolje rezultate.

„Po prijemu pacijenta u KCUS u njegovo liječenje i praćenje toka bolesti uključuju se ljekari različitih specijalnosti, kako bi se obuhvatili svi aspekti određenog oboljenja, te ustanovila ispravna terapija. Nabavka aparata olakšaće određivanje terapije koja će dati najbolje rezultate u liječenju najtežih malignih oboljenja. Oporavak pacijenata biće mnogo brži, skratiće se boravak u bolnici, te će se izbjeći dodatni troškovi liječenja. Ne reaguju svi pacijenti sa istim oboljenjima jednako na istu terapiju. S toga je ovaj aparat od presudnog značaja. Koriste ga svi veliki svjetski zdravstveni centri. Ponosni smo što KCUS slijedi savremene protokole liječenja. Nabavkom sofisticiranih aparata proširujemo paletu zdravstvenih usluga, uvodimo nove procedure i zahvate koji se nikada ranije nisu radili u BiH. Ovakvim radom direktno utičemo na smanjenje broja pacijenata koji se izmještaju na liječenje izvan naše zemlje, te vršimo znatne finansijske uštede“, izjavila je Izetbegović.

(Cuvajzdravlje.ba)