Rana stimulacija emocionalnog i intelektualnog razvoja djece

Sinoć je u Multimedijalnoj Sali Općine Novi Grad Sarajevo održana prva edukacija u organizaciji Udruženja kreativno edukativnog centra “Mini Miracles”. Predavanje je uz panel diskusiju održano na temu “Rano poticanje emocionalnog intelektualnog razvoja djece”.

Prisutni zaintereseirani roditelji na ovu temu slušali su od Senke Čimpo diplomiranog psihologa, Edine Ridžal logopeda, Melise Arapović Grubor vlasnice franšize “Mali slon” personaliziranih knjiga za djecu, Vernesa Pilava predavača u školi aritmetike, te Amele Divović predsjednice Udruženja KEC “Mini Miracles” i edukatora.

Senka Čimpo govorila je o značaju razvoja emocionalne inteligencije u odrastanju djeteta. “Djecu je važno naučiti da prepoznaju, identificiraju i razumiju svoje ali i tuđe osjećaje. Emocionalni razvoj preduslov je intelektualnog razvoja. Kod djece je važno razvijati svijest kako bi ona razumjela kako da se nose sa preplavljenim emocijama kao što su ljutnja, tuga, frustracija”, kazala je u svom uvodnom govoru Čimpo.

“Rana stimulacija kod djece je jako značajna. Želimo li da dijete razvije vještine i sposobnosti emocionalne i socijalne inteligencije, tada je važno da o tome mislimo svakoga dana. U svakodnevnoj komunikaciji sa djecom važno je poticati emocionalnu inteligenciju. Igra, emocije, poticajne aktivnosti, te kako sve to utiče na dječije samopouzdanje i njegov intelektualni razvoj”, poručila je Amela Divović.

Bilo je riječi i o značaju prevencije i ranog otkrivanja poteškoća u razvoju govora i ponašanja kod djeteta, sa ciljem poticanja govorno jezičnog razvoja i komunikacije, razvoju čitalačke pismenosti kod djece, te značaju mentalne aritmetike – koliko ista doprinosi boljoj pažnji, memoriji i koncentraciji djeteta, te kako utječe na nivo samopouzdanja i logičkog zaključivanja.

Nastavak edukativnih predavanja na slične teme očekuje se u narednom periodu.

(Cuvajzdravlje.ba)