U Federaciji formiran krizni štab zbog koronavirusa

Federalno ministarstvo zdravstva je formiralo Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva za daljnje praćenje situacije i poduzimanje mjera u cilju sprečavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim korona virusom na teritoriji Federacije BiH, kao i koordiniranja aktivnosti između nadležnih institucija, javlja Anadolija.

Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) je sinoć ponovno sazvao sastanak Odbora za vanredne situacije kako bi sa Odborom utvrdio da li epidemija novog korona virusa predstavlja vanredni javnozdravstveni događaj od međunarodnog značaja.

Generalni direktor je prihvatio savjet Odbora i proglasio ovu epidemiju vanrednim javnozdravstvenim događajem od međunarodnog značaja, te su date preporuke prema Kini, kao i zemljama svijeta, podsjeća se u saopćenju Federalnog ministarstva zdravstva.

“Federalno ministarstvo zdravstva je slijedom te odluke po automatizmu i u skladu sa Zakonom formiralo Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva za daljnje praćenje situacije i poduzimanje mjera u cilju sprečavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim korona virusom na teritoriji Federacije BiH, kao i koordiniranja aktivnosti između nadležnih institucija“, navodi se u saopćenju.

Navedeni Krizni štab preuzima poslove ranije formiranog Koordinacionog tijela ovog ministarstva, a u cilju povećanja stepena operabilnosti.

Sve ranije utvrđene mjere koje se intenzivno provode u saradnji sa kantonalnim ministarstvima zdravstva, Federalnim i kantonalnim zavodima za javno zdravstvo, zdravstvenim ustanovama, Državnom graničnom službom i Federalnom upravom za inspekcijske poslove i Ministarstvom civilnih poslova BiH, ostaju i dalje u primjeni.

Napomenuli su da su sve mjere koje se provode fokusirane na rano otkrivanje eventualnog sumnjivog slučaja u cilju sprječavanja nastanka i širenja bolesti izazvane novim koronavirusom.

Evropski centar za sprječavanje i kontrolu bolesti (ECDC) i dalje procjenjuje da postoji ”umjerena“ vjerovatnoća pojave uvezenih slučajeva u evropske zemlje, što se odnosi i na BiH.

Preporuke za putnike i generalne preporuke za stanovništvo dostupne su na web stranici Zavoda za javno zdravlje FBiH.

(AA)