Zdravlje

Ministar Hasanović: Kanton Sarajevo je uz svoje pacijente

Autor: ČuvajZdravlje.ba
Ministar Hasanović: Kanton Sarajevo je uz svoje pacijente
Danas je održan sastanak predstavnika vlasti u Kantonu Sarajevo s predstavnicima više udruženja oboljelih od malignih bolesti, te Udruženja osoba oboljelih od reumatoidnog artritisa i ostalih reumatskih bolesti „Snaga”.
Sastanku su u ime KS prisustvovali: predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Elvedin Okerić, premijer KS Nihad Uk, ministar zdravstva KS Enis Hasanović, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja KS Muamer Kosovac, te zastupnica u Skupštini KS Belma Kapo. U ime udruženja prisutni su bili Fikret Operta, potpredsjednik Udruženja oboljelih od melanoma, Enida Glušac, predsjednica Udruženja oboljelih od raka dojke Renesansa, Alma Serdarević-Stefanišin, predsjednica Udruženja osoba oboljelih od reumatoidnog artritisa i ostalih reumatoidnih bolesti "Snaga", te Amira Lukovac - Banda.
Pitanje raspodjele nadležnosti između kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, pa posljedično i finansiranje prava koja iz tih nadležnosti proizlaze regulisano je Zakonom o zdravstvenom osiguranju i na osnovu Zakona donesenim podzakonskim propisima.
U cilju osiguranja sredstava federalne solidarnosti u okviru jedinstvene stope doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, Vlada Federacije, na prijedlog federalnog ministra, za svaku kalendarsku godinu, posebnom odlukom utvrđuje procent izdvajanja sredstava od ukupnih prihoda ostvarenih po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, u Federalni fond solidarnosti.
Ovom prilikom, ministar Hasanović naglasio je da Zavod zdravstvenog osiguranja KS ispunjava u cijelosti sve svoje zakonske obaveze prema pacijentima, u mjeri u kojoj to propisi dozvoljavaju, maksimalno ima razumijevanja i za dodatne potrebe pacijenata, finansira dodatna prava, te nema dugovanja prema drugim nivoima vlasti. Kako bi se olakšalo stanje pacijenata, nakon što se dobije uvid u finansijske simulacije i informacije o konkretnom broju pacijenata s područja KS koji su na listi čekanja Fonda solidarnosti FBiH, razmatra se opcija u okviru zakonskih i finansijskih mogućnosti Zavoda kako bi se prevazišla navedena situacija, iako se radi isključivoj nadležnosti Fedralnog fonda solidarnosti.
"Potencijalno postoji mogućnost kratkoročne pozajmice određenog iznosa sredstava, uz obavezu vraćanja sredstava od strane Federalnog fonda", kazao je direktor Kosovac, te iskazao potrebu da Federalni fond garantira povrat novca.
"Nažalost, iako smo više puta tražili informacije o pacijentima na listi čekanja od Federalnog fonda na različite načine, još uvijek nismo dobili odgovore. Međutim, inzistirat ćemo na dobivanju tih informacija jer želimo pružiti potrebnu podršku našim građanima. U KS smo odlučni ispuniti našu nadležnost, ukoliko je potrebno i za ubrzanje rješavanja ovog pitanja na federalnom nivou", naglasio je ministar Hasanović.
Fikret Operta, potpredsjednik Udruženja oboljelih od melanoma, izrazio je optimizam u vezi s inicijativama u KS, te istakao primjere drugih kantona koji su pronašli rješenja za slične probleme.
Smatra kako je najveći krivac za sve pacijente u Federaciji upravo Federacija i podsjeća da upravo federalna vlast duguje Fondu milijardu i 700 miliona KM.
Ministar Hasanović rekao je kako KS uvjek radi u ineresu svojih građana, te da će saradnja s udruženjima biti ključna u pronalaženju trajnih rješenja za ovo pitanje.
U cilju rješavanja problema oboljelih od reumatoidnog artritisa, ministar Hasanović je istakao dosadašnje napore KS i Zavoda zdravstvenog osiguranja, naglašavajući da će se kontinuirano raditi na poboljšanju situacije za sve oboljele od ove bolesti.
Ministar je zaključio da će Kanton Sarajevo nastaviti angažman s udruženjima kako bi se pronašla održiva rješenja za probleme s kojima se suočavaju oboljelih od različitih bolesti, naglašavajući predanost u osiguravanju pravednog i kvalitetnog zdravstvenog sistema za sve građane Kantona Sarajevo.
Čuvajzdravlje.ba