Zdravlje

Prvi akademski bh. neurološki forum: Potaknuti brži razvoj neurologije u BiH

Autor: ČuvajZdravlje.ba
Prvi akademski bh. neurološki forum: Potaknuti brži razvoj neurologije u BiH

Prvi regionalni medicinski događaj iz oblasti neurologije i psihijatrije pod nazivom "Šta je novo u kliničkoj medicini“, održan nedavno u organizaciji Internacionalne akademije nauka i umjetnosti BiH, okupio je neurologe, neuropedijatre, psihijatre, te logopede, kao i specijalizante navedenih disciplina iz BiH i regije.

Predsjednik organizacionog odbora akademik Osman Sinanović u izjavi za Fenu ističe da je motiv za organizaciju ovog skupa aktiviranje "neurološke scene" u BiH koja je nakon pandemije COVID-19 ostala vrlo skromna.

-Ideja ovog i budućih bh. akademskih neuroloških foruma je da se neurolozima, neuropsihijatrima, psihijatrima, a naročito specijalizantima ovih disciplina pruži prilika da se bolje upoznaju s novostima iz ovog područja. Ovakvim skupovima se pruža bolja dostupnost novih spoznaja, te mogućnost da se stiče znanje od naučnih i stručnih autoriteta iz BiH i regije. Također, jedan od motiva je bio uspostavljanje prijateljskih i stručnih veza među istim i sličnim medicinskim profesionalcima u zemlj ii regiji, kako bi učesnici na lakši način u buduće provodili svoja dodatna usavršavanja. Sve to u konačnici za dobrobit zdravastvene ustanove u kojoj rade, te dobrobit pacijenata koji im gravitiraju - pojašnjava Sinanović.

Udruženje za kliničku neurofiziologiju u FBiH je osnovano 2020. godine uoči pandemije COVID-19, a aktivirano je na ovom forumu. Cilj Udruženja je da se bavi promocijom, te edukacijom važnih dijagnostičkih neurofizioloških metoda kao što su: elektro encefalografija (EEG), elektromioneurografija (EMNG), evociranipotencijali (EP). Ove dijagnostičke metode su od posebne važnosti u dijagnostici, ali i liječenju mnogih neuroloških oboljenja, kao što su epilepsije i različiti tipovi kriza svijesti, multiplaskleroza, različite neuromišićne i reumatološke bolesti, bolna stanja mišića i nervnih struktura i sl.

-U narednom periodu plan je da ovo udruženje kroz angažman eksperata iz naše zemlje i zemalja regije organizira stručne škole i edukativne kurseve, kako za ljekare, tako i za medicinske tehničare. Cilj je potaknuti brži razvoj neurologije u našoj zemlji kako u većim kliničkim centrima, tako i u kantonalnim, te općim bolnicama, ali i u domovima zdravlja - naglašava Sinanović.

Na Forumu su učestvovali dr. Muhamed Lepuzanović, neurolog, i dr. Edin Bašagić, neuropsihijatar, ljekari iz Kantonalne bolnice “Dr. Irfan Ljubijankić” koji su izrazili zadovoljstvo organizacijom ovog stručnog skupa.

-Ovo je vrlo značajan naučni skup i svake godine će biti druga tema. Mogu slobodno kazati da nema ništa slično na prostorima BiH. Nove dijagnostičke i terapijske smjernice od eminentnih stručnjaka iz naše zemlje i regiona je nešto što je u oblasti neurologije u našoj zemlji definitivno nedostajalo - kaže dr. Muhamed Lepuzanović, ljekar u Kantonalnoj bolnici u Bihaću.

Čuvajzdravlje.ba