Zdravlje

Rak pluća izlječiv, ako je dijagnosticiran u ranom stadiju

Autor: ČuvajZdravlje.ba
Rak pluća izlječiv, ako je dijagnosticiran u ranom stadiju
Centar za koordinaciju medicinskih istraživanja Odjeljenja medicinskih nauka Akademije nauka i umjetnost BiH upriličio je danas u Sarajevu predavanje kliničkog profesora interne medinice Michigan State univerziteta (MSU) Gordana Srkalovića o raku pluća kao bolesti koje se može spriječiti.

Profesor Srkalović kazao je novinarima da je zapravo akcent na borbi protiv pušenja, jer je 85 do 90 posto slučajeva raka pluća direktno izazvano pušenjem cigareta.

Smatra da je u aktivnosti na isticanju štetnosti pušenja cigareta, osim stručnih predavanja i javnih kampanja, potrebno angažiranje cjelokupnog društva (političari koji će usvojiti zakone koji će reducirati pušenje cigareta, pacijenti i njihove obitelji, nevladin sektor).

- Potrebno je da svi razumiju da je to način da se smanji stopa umiranje ljudi od karcinoma pluća, ali i unaprijedi razvoj društva jer gubitak života je nemjerljiv - naglasio je.

Profesor Srkalović ističe da je rak pluća izlječiv, ako je dijagnosticiran u ranom stadiju. Uz pušenje cigareta kao glavnog uzročnika, rak pluća mogu da izazovu i neki okolišni faktori.

- Postoje okolišni faktori koji mogu doprinijeti nastanku raka pluća, ali glavni uzrok raka pluća je pušenje cigareta - naglasio je.

Među glavnim simptomima je konstantan kašalj, upale pluća koje ne prolaze i bez obzira na korištenje antibiotika, iskašljavanje krvi ...

Profesor Srkalović vjeruje u nivo stručnost ovdašnjih ljekara u liječenju raka pluća, baš kako se to radi i u razvijenom svijetu. U SAD su, kaže, u stanju da reduciraju rak pluća zbog reduciranja pušenja. Ipak preporuča da se u BiH više koriste mjere (u drugim državama već usvojene) da bi se smanjila stopa pušenja cigareta.

- U SAD i drugim razvijenim državama postoje akcije i zakoni kojima se reducira pušenje cigareta da bi se spriječio nastanak raka pluća - naglasio je.

Gordan Srkalović je rođen u Sarajevu. Doktor je medicine, specijalista za onkologiju i krvne bolesti. Diplomirao je i magistrirao na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, a doktorirao na Medicinskom fakultetu u Tuzli. Profesionalnu karijeru započeo je u Zavodu za fiziologiju Medicinskog fakulteta u Tuzli. Direktor je Kliničkih istraživanja u Sparrow regionalnom onkološkom centru u Michiganu, a od 2004. godine je klinički vanredni profesor interne medicine na Michigan State Univerzitetu u SAD.

Čuvajzdravlje.ba / FENA