Zdravlje

Veoma važno rano dijagnosticiranje bolesti demencije

Autor: ČuvajZdravlje.ba
Veoma važno rano dijagnosticiranje bolesti demencije
Demenciji, koja je veliki, ne samo medicinski problem, neophodno je posvetiti mnogo više pažnje, kako u praktičnom, tako i organizacionom i akademskom smislu u BiH, ukazao je prof. dr. Alija Sutović, iz Psihijatrijske klinike Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.

O toj temi „Bosnalijek“ je organizirao Satelitski simpozijum pod nazivom "Memento – mala škola demencije“, u okviru Četvrtog kongresa psihijatara BiH koji je u toku u Banjoj Luci.

Sutović je istakao da je demencija devastirajuća bolest, koja pogađa i pojedinca i njegovu porodicu i cijelo društvo te da je neophodno da se javnost educira o tom problemu, kao i da se prevaziđe stigmatizacija.

Na skupu u Banjoj Luci o temi "Demencija - značaj rane dijagnoze“, govorio je prof. dr. Ninoslav Mimica, iz zagrebačke Klinike za psihijatriju „Vrapče“, koji je ukazao da je to bolest velikih razmjera i da trenutno 47 miliona ljudi na svijetu boluje od demencije.

- Od te brojke najveći dio otpada na Alchajmerovu bolest, više od 60 posto – naveo je Mimica ističući da je zabrinjavajuće to što će i ta brojka još više rasti, ukoliko se ne nađe adekvatan lijek, i projekcija je da bi broj oboljelih do 2050. godine mogao da bude 115 miliona, na globalnom nivou.

Na našim prostorima, kaže, ne očekuje se toliki rast oboljelih, ali i pored toga tom medicinskom problemu mora se posvetiti veća pažnja.

- Kada stariji ljudi budu više integrirani u društvo onda ćemo imati i više brige za te osobe – ukazao je prof. Mimica.

O savremenoj terapiji demencije govorila je prof. dr. Dragana Ignjatović-Ristić iz Klinike za psihijatriju, Kliničkog centra Kragujevac, koja je ukazala da rano prepoznavanje demencije vodi ka ranim stategijama liječenja i bar efikasnijem usporavanju progresije bolesti.

Ristić je ukazala da je važno uspostaviti tačnu dijagnozu, a kod Alchajmerove bolesti je važno i na koji način se ona saopćava.

- Cilj „Bosnalijeka“ je da raspravom o toj temi i na Četvrtom kongresu psihijatara BiH u Banjoj Luci skrene pažnju javnosti na problem demencije (senilnosti) i naglasi važnost njenog ranog dijagnosticiranja - rekla je Jasmina Korda, samostalna stručna saradnica za eksternu komunikaciju u „Bosnalijeku“.

- Demenciju mogu da prepoznaju osobe koje žive s dementnom osobom – podsjetila je Korda ističući da je demencija medicinski, te problem za porodicu i društvo, kojem treba posvetiti mnogo više pažnje.

Četvrti kongres psihijatara iz BiH s međunarodnim učešćem održava se od 16. do 19. novembra u Banjoj Luci, uz prisustvo 300 učesnika iz BiH i regiona.

(Cuvajzdravlje.ba)