Zdravlje

Zarazne bolesti su prijetnja za životnu sredinu

Autor: ČuvajZdravlje.ba
Zarazne bolesti su prijetnja za životnu sredinu
Porast bolesti koje se prenose sa životinja na ljude, akumulacija toksičnih materija u usjevima zbog suše i visokih temperatura, neke su od najvećih prijetnji za životnu sredinu, objavila je danas Agencija UN za zaštitu životne sredine.

U izvještaju UN navodi se da je velika prijetnja po ljudsko zdravlje alarmantna količina plastičnog otpada u okeanima.

Naučne analize pokazuju da su posljedice klimatskih promjena, koje ostavljaju duboke posljedice na ekosistem, ljude, imovinu i ekonomiju, neizbježne.

Izvještaj ukazuje na "kritičnu vezu između zdrave životne sredine i zdravih ljudi" i poziva na aktivniju borbu protiv globalnog zagrijavanja.

UN upozoravaju da je tokom 20. vijeka došlo do drastičnog smanjenja ekosistema i biodiverziteta, ali i podjednako znatno povećanje broja ljudi i domaćih životinja na Zemlji.

Navedeni fakori pogoduju stvaranju virusa, bakterija i drugih patogenih agenasa koji se mogu prenijeti sa divljih na domaće životinje, pa potom i na ljude, navodi se u izvještaju UN.

Među takozvane "zonotske" bolesti spadaju ebola, ptičiji grip, respiratorni sindrom sa bliskog istoka (MERS), iznenadni akutni respiratorni sindrom (SARS), virus zapadnog Nila, zika virus i drugi.

Ova oboljenja su u posljednjih 20 godina uzrokovale štetu od preko 100 milijardi dolara, a u slučaju pandemije kod ljudi mogle bi da izazovu štetu od nekoliko hiljada milijardi dolara.

Prema podacima iz izvještaja, više od 60 odsto svih zaraznih bolesti kod ljudi su "zonotskog" porijekla, kao i 75 odsto svih zaraznih bolesti u nastajanju.

UN upozoravaju da se po jedna nova zarazna bolest kod ljudi pojavi u svaka četiri mjeseca.

Mnoge zarazne bolesti potiču od divljih životinja ili su one samo prenosioci virusa, kao u slučaju pričijeg gripa.

Što se tiče toksičnih materija u usjevima, u izvještaju se naglašava da biljke normalno pretvaraju nitrat u aminokiseline i proteine, ali suša usporava konverziju i dovodi do akumuliranja nitrata koji postaje toksičan za životinje, prenosi Beta.

Preko 80 biljnih vrsta može da izazove trovanje zbog prevelike količine akumuliranog nitrata, a među najosjetljivijim kulturama su pšenica, ječam, kukuruz, proso, soja.

"Akutna trovanja nitratima kod životinja mogu uzrokovati pobačaje, gušenje i smrt, što je velika opasnost za male farmere", navodi se u izvještaju.

Hidrigen cijanid (cijavodonična kiselina) još jedna je od supstanci koja se zbog klimatskih promjena akumulira u velikom broju biljaka.

Mikotoksin može, čak i u malim količinama, izazvati ozbiljna oštećenja zdravlja kod ljudi i životina. On se može pronaći u kafi, pšenici, orasima, kikirikiju i slično.

Alfatoksin, koji može prouzrokovati kancerogena i druga ozbiljna oboljenja, još jedna je od opasnih supstanci koja se može pronaći u biljkama, upozoravaju stručnjaci.