Sarajevo

Nove smjernice i ciljevi Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo

Autor: ČuvajZdravlje.ba
Nove smjernice i ciljevi Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo
Foto: Vlada KS

Ministar zdravstva Kantona Sarajevo Enis Hasanović održao je redovni sastanak s direktorima javnih zdravstvenih ustanova u KS kojem su prisustvovali i članovi formiranih Radnih grupa koje nastavljaju svoj rad na koordinaciji i unapređenju sistema upućivanja pacijenata.

Kako je istaknuto, bit će omogućeni obrasci i smjernice za elektronsko upućivanje pacijenata na veće nivoe zdravstvene zaštite po dijagnozama. Takve smjernice, ukoliko postoje iz drugih zemalja bi bile revidirane od strane NIR-a i Komisije Ministarstva zdravstva KS prije implementacije u naš sistem.
Osim navedenog, na sastanku kojem su prisutvovali prof.dr. Ismet Gavrankapetanović, direktor Opće bolnice "Prim.dr. Abdulah Nakaš", dr. Hajrija Maksić, v.d. direktorica KCUS-a, i dr. Milan Mioković, direktor JU Dom zdravlja KS sa saradnicima, doneseni su sljedeći zaključci:

-Preoperativnu pripremu djece koja se obavlja u Domu zdravlja, radit će nadležni ljekar kome pripada dijete po dobi starosti (pedijatar, specijalista školske medicine ili porodični ljekar), anesteziolozi sa KCUS-a neće zahtjevati nalaz pedijatra za svaki uzrast djece, samo za one koji pripadaju predškolskom dispanzeru i pedijatrima.

-Ministar zdravstva KS će formirati Radne grupe koje će predložiti smjernice za dijagnostiku i obradu pacijenata, a koje će biti sastavljene od doktora s KCUS-a, OBS-a i Doma zdravlja. Sada će biti formirana radna tijela iz oblasti urodijagnostike i neurodijagnostike, a kasnije i za sve ostale oblasti. Zadatak je da se izrade smjernice: ko, kada, kako i gdje upućuje pacijente na veći nivo zdravstvene zaštite i koje dijagnostičke pretrage ko može zahtjevati i naručivati pacijente za iste. Takve smjernice su od ranije u procesu izrade za internističke pacijente i pacijente koji se upućuju kardiologu. Sve ostale oblasti se trebaju urediti i pozivamo sve klinike i specijaliste i subspecijaliste, sva profesionalna udruženja da uzmu učešće, daju svoje prijedloge i doprinos u uređivanju ove oblasti i donošenja adekvatnih protokola o postupanju u pojedinačnim zdravstvenim stanjima i kategorijama pacijenata.

-Konstatatovano je kao veliki problem funkcionisanja zdravstvenog sistema nepotrebno upućivanje pacijenata na dodatne, često suvišne pretrage, što opterećuje dijagnostičke službe i dovodi do nepotrebnih dugih listi čekanja i opterećenje osoblja, usporavanje procesa dijagnostike i liječenja pacijenata. Neophodno je odmah, u prvom aktu spriječiti nepotrebno hodanje i prebacivanje pacijenata unutar ustanova (KCUS sa klinike na kliniku; OBS sa odjela na odjel, ili Dom zdravlja iz jedne u drugu OJ ), a svakako uz prijedloge ljekara svih nivoa i uz razvoj gore navedenih protokola o postupanju, to isto optimizirati i između ustanova i različitih nivoa zdravstvene zaštite. Očekuje se aktivan stav i doprinos menadžmenta svih ustanova kako bi se ovo odmah optimiziralo i pacijentima olakšalo ostvarivanje svojih prava bez nepotrebnog hodanja i zadržavanja kroz sistem.

Ministar zdravstva KS će održati sastanak sa v.d. direktoricom KCUS-a, v. d. direktorom Zavoda za javno zdravstvo KS, direktorom Doma zdravlja KS, šeficom odjela Pedijatrije u OBS, te predstavnicima pedijatara iz Doma zdravlja na temu funkcioniranja pedijatrijske službe u Domu zdravlja. Poseban akcent će biti na tome da se popravi stanje koje se tiče vakcinacije djece, bolja organizacija iste i veći obuhvat vakcinisane djece. Razmatrat ćemo i organizaciju pedijatrijske službe za vrijeme praznika i rada nedjeljom.

"Podsjećam da su slični sastanci održani sa internistima i kardiolozima sa sva tri nivoa zdravstvene zaštite, također sa ginekolozima iz svih zdravstvenih ustanova u Sarajevu, a u narednom periodu su planirani takvi sastanci sa oftalmolozima iz zdravstvenih ustanova, sa specijalistima neurologije, a onda i s ostalim specijalnostima. Cilj je unaprijediti koordinaciju i sinhronizirati rad istih specijalista kroz različite zdravstvene ustanove i olakšati pacijentima kretanje kroz sistem i ostvarivanje svojih prava, a medicinskom osoblju smanjiti dupliranje i ponavljanje pregleda i nalaza i smanjiti opterećenost", naglasio je ministar Hasanović.