Zdravlje

U BiH više od 25 posto djece pod rizikom da neće razviti svoj puni razvojni potencijal

Autor: ČuvajZdravlje.ba
U BiH više od 25 posto djece pod rizikom da neće razviti svoj puni razvojni potencijal

EDUS u sklopu obilježavanja 2. aprila „Svjetskog dana svjesnosti o autizmu“ organizira prigodne programe i treninge

Drugog aprila svijet će se ponovo obojiti u plavo i obilježiti Svjetski dan svjesnosti o autizmu te upozoriti javnost na netoleranciju, predrasude, netrpeljivost, neadekvatne socijalne usluge, socijalnu isključenost i na sve probleme s kojima se svakodnevno suočavaju osobe sa autizmom i njihove porodice.

Kako je među djecom kojoj EDUS pomaže, najviše one s poremećajima iz autističnog spektra, ovo udruženje redovno obilježava 2. april, koji je na osnovu Rezolucije UN-a 2007. proglašen Svjetskim danom autizma.  Na ovaj dan, cilj je privući što veću pažnju javnosti te educirati ih o autizmu - prirodi poremećaja, životu s autizmom, potrebi i načinima podrške ovoj djeci  i njihovim porodicama.

Prema podacima najveće svjetske organizacije za autizam „Autism Speaks“ iz 2018. godine, jedno od 59 djece ima dijagnosticiran poremećaj autističnog spektra.

Udruženje EDUS—EDUKACIJA ZA SVE je u posljednje tri godine radilo istraživanje o modelima ranog otkrivanja i tretiranja autizma kod djece, koje se implementiralo uz podršku Programa podrške marginaliziranim grupama (PPMG) Američke razvojne agencije za međunarodni razvoj (USAID). Tako podaci istraživanja govore da je 25,6% djece u BiH pod rizikom da neće razviti svoj puni razvojni potencijal.

Izvršna direktorica Udruženja EDUS dr. Nirvana Pištoljević, je kazala da istraživački tim EDUS-a kontinuirano radi na razvoju novih instrumenata kako bi se unaprijedio sistem ranog rasta i razvoja u BiH.

„Rana dijagnostika razvojnih poremećaja je ključna za efektivnu intervenciju, te smo zbog toga kroz naše istraživanje razvili EDUS Protokol za skrining autizma za podršku stručnjacima u dijagnostičkom procesu ovog razvojnog poremećaja. Ovo je prvi instrument ovog tipa razvijen u BiH koji će doprinijeti unaprjeđenju usluga za djecu sa poremećajem autističnog spektra i njihove porodice“, ističe Pištoljević.

Problem obrazovanja djece s razvojnim teškoćama daleko je od riješenog, a porodice ove djece se svakodnevno bore s ogromnim problemima zbog manjka institucionalne podrške. U mnogim zemljama, nažalost, odgovarajuće usluge kao što su rana intervencija i odgovarajuće obrazovanje nisu dostupne za ovu djecu. EDUS je trenutno jedini takav pružalac usluga u Bosni i Hercegovini zasnovanih na naučnim metodama rada (rana detekcija, rana intervencija, predškolski program, vannastavni programi, te ljetna i zimska škola) za djecu u dobi od 18 mjeseci do osam godina. Trenutno se bori da pruži usluge za preko 130 djece, dok su mnogi na listi čekanja.

U sklopu obilježavanja Svjetskog dana svjesnosti o autizmu EDUS, kao ambasador akcije u Bosni i Hercegovinu, cijeli će mjesec april, obilježiti prigodnim programima i treninzima.

Tako će se u utorak, 2. aprila, u Zemaljskom muzeju u Sarajevu, s početkom u 18 sati, održati izložba dječijih radova, kreativna radionica i koncert  Latifa Moćevića. Također, u nedjelju 7. aprila s početkom u 9:00 na parkingu na početku Velike aleje na Ilidži održaće se „Plavi trening“ u saradnji sa Udruženjem „Marathon“ Sarajevo, kako bi se otvorila kampanja „Trčim za nekog s autizmom“. U okviru ove kampanje trkači i trkačice će prikupljati donacije za edukaciju djece iz autističnog spektra i drugih razvojnih poremećaja koje pohađaju EDUS program, prodavajući svoje kilometre koje će trčati na Heineken 0.0 5K proljetnoj trci koja će se održati 20.04.2019. u centru Sarajeva sa početkom u 10:00 sati.

Ako se želite uključiti u kampanju Trčim za nekoga s autizmom prijavite se na: trcimzanekogsautimom@gmail.com ili na broj telefona: 062 696 235 za više informacija.

O AUTIZMU:

Poremećaj autističnog spektra (Autistic Spectrum Disorder- ASD) je neurorazvojni poremećaj koji se javlja u djetinjstvu i traje doživotno. Posljednje informacije najveće svjetske organizacije za autizam „Autism Speaks“ su da 1 od 59 djece su dijagnosticirani sa poremećajem autističnog spektra. Još uvijek nije utvrđen tačan uzrok ovog poremećaja, ali istraživanja ukazuju na to da se radi o kombinaciji genetskih i uzročnika iz okoline. On dovodi do stanja različitosti u strukturi i/ ili funkcionisanju centralnog nervnog sistema, što se manifestuje u tzv. „trijadi simptoma“. Ovi simptomi se, sa različitim stepenom zastupljenosti, obično prepoznaju između druge i treće godine života, ali mogu i znatno ranije:
•    teškoće u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji
•    teškoće u socijalnoj interakciji
•    ponavljajuća i ograničavajuća ponašanja (stereotipija, kompulsivna i ritualna ponašanja).

Iako medicinski tretman ne postoji, dokazano je da rana intervencija bihevioralnom terapijom, prije četvrte godine života minimalno pet sati dnevno, može značajno poboljšati stanje i izglede za budućnost djece s poremećajem autističnog spektra.

O EDUS-u

EDUS-Edukacija za sve od 2010. aktivno radi na unaprijeđenju obrazovanja i podrške djeci sa i bez poteškoća u razvoju, prije svega za djecu sa težim razvojnim poremećajima kao što su autizam i autistični spektar, intelektualne teškoće, Downov sindrom, emocionalni i bihevioralni poremećaji i kombinovane smetnje. EDUS omogućava djeci uključenoj u svoje programe da razviju puni potencijal, roditeljima da nauče kako i sami da rade s djetetom,  a stručnjacima da kroz direktan rad s djecom ovladaju naprednom naučnom metodologijom preuzetoj sa vodećeg univerziteta u svijetu u ovoj oblasti- Univerziteta Columbia u Njujorku. Dosad je kroz EDUS-ov program prošlo više stotina djece, iz BiH te zemalja regiona i svijeta, a njih čak 29 uspješno uključeno u redovno školovanje.  EDUS je začetnik servisa rane intervencije u našoj zemlji i regionu, autor validiranih instrumenata za procjenu razvoja i izradu individualnih razvojnih programa za djecu, te organizator brojnih akcija i  kulturnih aktivnosti kojim se javnosti podiže svjesnost o autizmu i drugim razvojnim poremećajima.

Čuvajzdravlje.ba