Potpisan ugovor o pružanju usluga CT dijagnostike pacijentima s područja BPK

Direktori Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde Salem Halilović i Poliklinike “Eurofarm Centar“ Kenan Kekić potpisali su danas ugovor o pružanju usluga vanbolničke CT dijagnostike-kompjuterizirana tomografija za potrebe pacijenata s područja ovog kantona.

Vrijednost ugovora koji je potpisan na period od godinu dana je 165.000 KM.

Istaknuto je da će na ovaj način pacijentima s područja BPK Goražde biti obezbijeđena adekvatnija zdravstvena zaštita u pogledu korištenja savremene dijagnostičke opreme, kvalitete i dostupnosti pregleda u zdravstvenoj ustanovi.

Također, naglašeno je da će se stvoriti i uštede u Zavodu zdravstvenog osiguranja BPK Goražde smanjenim odlaskom pacijenata u druge zdravstvene ustanove van kantona, što predstavlja dodatni teret, ali i opterećenje za teško oboljele pacijente.

-Radi se o nastavku dobre saradnje koju smo imali i u prošloj godini. Prošlogodišnji ugovor je istekao u oktobru 2019. godine i u tom periodu građani BPK Goražde su morali odlaziti u druge kliničke centre kako bi obavili medicinsku dijagnostiku. Nakon potpisanog ugovora, pacijenti s područja našeg kantona će imati usluge medicinske dijagnostike ponovo u Goraždu – kazao je direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde Salem Halilović.

Kao bitna prednost potpisanog ugovora istaknuto je smanjeno vrijeme čekanja za obavljanje potrebne dijagnostike, s obzirom da je ugovorom predviđen rok za snimanje CT-a u hitnim slučajevima odmah, a za ostale osiguranike u roku od dva dana od dana prijema uputnice sa odobrenjem.

-Naša poslovnica u Goraždu je najveći dio svog poslovanja zasnovala na CT dijagnostici jer nam je poznato da Kantonana bolnica Goražde ne posjeduje ovaj uređaj. Drago nam je da se treću godinu nastavlja saradnja po ovom osnovu sa Zavodom zdravstvenog osiguranja BPK Goražde – kazao je direktor Poliklinike “Eurofarm Centar“ Kenan Kekić.

(FENA)